O nas

Grupa StillSec powstała w wyniku wzrastającego zapotrzebowania rynkowego
na świadczenie specjalistycznych usług z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Założycielami StillSec są eksperci z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa. Misją StillSec jest:
1. Ochrona informacji będących własnością naszych klientów
2. Rozwój strategii i technik zabezpieczania informacji
3. Budowanie kompetencji i świadomości w zakresie bezpieczeństwa

Dostarczamy rozwiązania lean security. Nasza oferta obejmuje:
- doradztwo i audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania
- outsourcing funkcji bezpieczeństwa
- testy penetracyjne oprogramowania i infrastruktury - bezpieczeństwo systemów przemysłowych / SCADA

Możemy uczynić Twój świat bezpieczeniejszym.

Profesjonalne usługi
bezpieczeństwa

Centrum Testów - Outsourcing - Doradztwo

Centrum testów

W celu potwierdzania skuteczności funkcjonowania mechanizmów organizacyjnych i technicznych bezpieczeństwa w organizacji lub w systemach informatycznych, proponujemy delegować na wyspecjalizowane zespoły usługi testowania i analizowania stosowanych zabezpieczeń.
W ramach centrum testów oferujemy:

 • Testy planów ciągłości działania
 • Testy socjotechniczne personelu
 • Analizy podatności aplikacji i sieci
 • Testy penetracyjne aplikacji i sieci
 • Testy wydajnościowe aplikacji i sieci
 • Testy funkcjonalne aplikacji
 • Analiza kodów źródłowych
 • Analiza śledcza i powłamaniowa

Outsourcing

Jesteśmy zwolennikami koncentracji na specjalizacji biznesowej. Dlatego też w celu zapewnienia bezpieczeństwo procesom biznesowym w organizacjach, postanowiliśmy świadczyć usługi outsourcingu. Specjalistyczne funkcje związane z bezpieczeństwem delegować można na nasze zespoły wraz z przeniesieniem odpowiedzialności za ich realizację.
W ramach outsourcing usług oferujemy:  

 • Zapewnienie zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (outsourcing Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI/GIODO)
 • Realizacja audytów, kontroli zarządczych, przeglądów (outsourcing audytorów)
 • Przeprowadzanie testów oprogramowania (outsourcing testerów)
 • SOC – Security Operation Center (outsourcing analityków)
 • CERT – Computer Emergency Response Team (outsourcing specjalistów)
 • Zapewnienie zgodności ze standardami ISO (outsourcing pełnomocnika)

Usługi doradcze

Świadczymy usługi doradcze pozwalające na zapewnianie odporności organizacji na zakłócenia działalności oraz adresujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji. Proponujemy skorzystanie z doświadczeń zawodowych naszych ekspertów, którzy pomogą w zaprojektowaniu architektury, opracowania, wdrażaniu i zapewnieniu efektywnego utrzymania i monitoringu mechanizmów bezpieczeństwa.
W ramach usług doradczych oferujemy:  

1. Zarządzanie ryzykiem
 • Systemy zarządzania ryzykiem ISO31000, MoR, COSO III i inne
 • Przegląd zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Kontrola zarządcza
 • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • Analiza wpływu na biznes (BIA) i ocena ryzyka
 • Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw logistycznych
 • Ocena odporności na zagrożenia cybernetyczne

2. Audyt i kontrola
 • Audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji (Audyt na zgodność z ISO 27001)
 • Audyt Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • Analiza procesów biznesowych
 • Analiza bezpieczeństwa architektury
 • Audyt na zgodność z Krajowymi Ramami Interoperacyjności
 • Audyt na zgodność z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
 • Audyt na zgodność z Rekomendacją D
 • Audyt socjotechniczny bezpieczeństwa informacji
 • Analiza wpływu poziomu świadczenia usług IT na działania biznesowe Spółki
 • Audyt zarządzania ciągłością działania (Audyt na zgodność z ISO 22301)
 • Audyt bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i środowiskowego

3. Projektowanie mechanizmów bezpieczeństwa
 • Architektura i organizacja bezpieczeństwa
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001
 • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy
 • System Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z ISO 22301
 • System Zarządzania Usługami IT zgodnie z ISO 20000
 • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom
 • System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z ISO 14001
 • Systemy klasyfikacji informacji (zasady postępowania z informacją
 • Retencja danych

Cyber Threat
Intelligence

Stworzony przez nas unikalny zestaw informacji o zagrożeniach pozwala organizacji na uzupełnienie istniejącego systemu ochrony przez zagrożeniami i atakami cybernetycznymi o dane uzupełniające wiedzę o organizacji i pozwalające przygotować obronę na dopiero planowany atak

Nasza platforma TIP zawiera kompletne dane dotyczące aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa organizacji, uwzględniając między innymi:

 • Zdiagnozowane podatności środowiska IT
 • Błędy konfiguracji elementów sieciowych
 • Listę skompromitowanych urządzeń w sieci
 • Skompromitowane dane pracowników i klientów organizacji
 • Bazy malware
 • Wyniki monitorowania sieci
 • Stwierdzone wycieki i informacje uzyskane z obszarów darknet
 • Dodatkowych informacje dotyczące organizacji

Wszystkie dane dostarczane są dla Klienta w sposób pozwalający na ich szybką i wydajną konsumpcję, przy czym możliwe sposoby przekazywania danych:

 • Raporty i dokumenty czytelne dla człowieka: dedykowane dla zespołów bezpieczeństwa oraz dedykowane dla wyższego kierownictwa i zarządów organizacji
 • Dane typu machine2machine dostarczane w sposób automatyczny: w wybranym standardzie oraz dostarczane w sposób ustalony przez obie strony

Dostarczone dane mogą być dostępne dla organizacji z wykorzystaniem portalu wymiany informacji (Threat Information Portal), w ramach którego możliwe jest zapewnienie dwukierunkowej komunikacji między Stillsec i organizacją oraz wymiany informacji w ramach zaufanego środowiska z innymi podmiotami będącymi ofiarami podobnych ataków cybernetycznych.

{intelligence powered}
Security Operation
Centre

Stworzone w strukturach Stillsec Innowacyjne Centrum Obsługi Bezpieczeństwa (z angielskiego Intelligence powered Security Operations Center, w skrócie iSOC) pozwala na świadczenie usługi Security Operations Center, w ramach której monitorujemy środowisko klienta, analizujemy wszystkie potencjalnych przypadki naruszeń bezpieczeństwa oraz reagujemy na alarmy i incydenty. Wszystkie powyższe działania realizujemy zgodnie z wewnętrznymi zasadami i wymaganiami klienta, uzupełniając je o najlepsze światowe standardy i wzorce.

Ponieważ jednak, zespoły SOC działające tylko na danych z wnętrza organizacji realizują swoje funkcje wyłącznie w sposób reaktywny, reagując na zdarzenie które już miało miejsce, zdecydowaliśmy się uzupełnić usługi SOC o działania proaktywne, pozwalające na wyprzedzenie ataku i przygotowanie się do niego przez analizę danych typu Threat Intelligence i przygotowując ma podstawie wspomnianych danych dodatkowe elementy ochrony.

Technologie StillSec

Wsparciem dla świadczonych przez nas usług outsourcingowych i doradczych są technologii, które pozwalają na pomiar stanu bezpieczeństwa oraz podejmowanie adekwatnych reakcji. Oferujemy starannie wyselekcjonowane narzędzia informatyczne, wspierające bieżące monitorowanie aktywności użytkowników, aplikacji i infrastruktury IT.
W ramach rozwiązań technologicznych oferujemy:  

 • SIEM (Security Information and Event Management)
 • HIDS (Host-based Intrusion Detection System)
 • DLP (Data Loss Prevention)
 • IPS (Intrusion Prevention System)
 • IDS (Intrusion Detection System)
 • DAM (Database Activity Monitoring)
 • APM (Application Performance Management) – w szczególności narzędzia do diagnostyki wydajności i błędów aplikacji opartych o Java/.NET

Centrum szkolenia
taktycznego StillSec

Weryfikacja certyfikatów
wystawionych przez StillSec

Aby zweryfikować certyfikat wystawiony przez StillSec, wyślij zapytanie na adres email lms@stillsec.com podając numer certyfikatu, który chcesz sprawdzić.

Prowadzimy rejestr wystawionych certyfikatów i na pewno będziemy mogli Ci pomóc.

Kontakt

StillSec Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Centrum operacyjne i adres korespondencyjny: Budynek NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Adres rejestrowy: Stadion Narodowy, Al. Księcia Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Oddział Wrocław: ul. Borowska 283b, 50-556 Wrocław

Email: office@stillsec.com

Grupa StillSec

StillSec Technology Sp. z o.o.

Centrum operacyjne i adres korespondencyjny: Budynek NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Adres rejestrowy: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków


StillSec Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny: Budynek NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Adres rejestrowy: ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa