Nasze usługi

Monitorowanie 24/7 - SOC

W ramach usług SOC monitorujemy i analizujemy zdarzenia w sieci, na serwerach, endpointach, bazach danych, aplikacjach i innych źródłach poszukując anomalii, które mogą świadczyć o wystąpieniu incydentu lub próby ataku. Pracujemy 24/7, przez 365 dni w roku dbając o Twoje bezpieczeństwo.

Reakcja na incydenty - zespół CSIRT

W ramach zespołu CSIRT pomagamy naszym Klientom w przypadku wystąpienia incydentu. Zabezpieczamy dowody, prowadzimy analizy śledcze i powłamaniowe, pomagamy odtworzyć środowisko IT i przywrócić procesy biznesowe.

Testowanie bezpieczeństwa IT/IOT - Cyber Lab

W ramach centrum testów badamy bezpieczeństwo infrastruktury, aplikacji oraz urządzeń IoT/IIoT. Zaplanujemy i przeprowadzimy "prawdziwy" atak na organizację w ramach usługi Red Team.

Świadomość sytuacyjna i "threat intel"

Pomagamy w rozpoznaniu zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Modelujemy zagrożenia, pokazujemy aktorów i techniki ataku, którymi się posługują.

Audyty i badanie bezpieczeństwa

Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa organizacji, przeprowadzamy testy oparte na inżynierii społecznej (np. phishingowe) i sprawdzamy plany ciągłości działania.

Kompleksowe cyberbezpieczeństwo

W ramach usługi kompleksowego cyberbezpieczeństwa pomagamy określić regulacje i wymagania, które dotyczą organizacji, zaproponujemy najbardziej efektywny kosztowo model dostosowania do ich spełnienia, przeanalizujemy i wytłumaczymy zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz pomożemy się przed nimi chronić. Pomagamy Zarządom zrozumieć co oznacza cyberbezpieczeństwo w kontekście ich działalności.Udzielamy wsparcia we wdrażaniu nejlepszych praktyk podnoszących odporność organizacji.

Zapewnienie zgodności

W ramach usług związanych z zapewnieniem zgodności pomagamy naszym Klientom wdrożyć i przygotować się do certyfikacji na zgodność ze standardami ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001, wspieramy przygotowanie do atestacji SOC2® oraz pomagamy wypełnić wymagania regulacji: NIS, NIS2, GDPR, NIST, HIPPA, TISAX®;. Wspieramy w audytach klientów i poczas kontroli organów nadzorczych. Pomagamy utrzymać wdrożone standardy działania.

Outsourcing funkcji cyberbezpieczeństwa

W ramach usługi udostępniamy zespół bezpieczeństwa, analityka bezpieczeństwa, pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, pełnomocnika ds. ciągłości działania, pełnomocnika ds. systemu zarządzania lub inspektora orchony danych osobowych.

Web 3.0 i Smart contracts

Pomagamy w przejściu di Web 3.0 Testujemy rozwiązania oparte o smart contracts w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach, błędów projektowych i weryfikacji zgodności z najlepszymi praktykami.

Cyberedukacja

Organizujemy szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dostosowane do poszczególnych grup zawodowych. Rozumiemy perspektywę zarówno członka zarządu, inżyniera automatyka, informatyka, lekarza, pielęgniarki czy urzędnika samorządowego. Przeprowadzimy wielowymiarowe testy socjotechniczne, aby pomóc pracownikom poznać w praktyce mechanizmy stosowane przez cyberprzestępców.

Wspieramy zrównoważony rozwój

Elementem niezbędnym do zrównoważonego rozwoju jest dbałość o cyberbezpieczeństwo i zapewnienie zgodności. Wspieramy w budowaniu strategii i jej operacjonalizacji. Pomagamy budować usługi, które są neutralne dla klimatu.

Raportwanie ESG

Raportowanie wymaga danych dobrej jakości. Znamy się na danych i ich bezpieczeństwie. Pomagamy je zbierać i analizować w bezpieczny sposób.

Dlaczego my?

Koncentrujemy się na oczekiwaniach naszych klientów i aktywnie pomagamy im rozwiązywać problemy, zarówno w projektowaniu mechanizmów bezpieczeństwa, jak i w zarządzaniu incydentami. Dostarczamy nowoczesne narzędzia oraz dopasowujemy nasze rozwiązania i usługi do aktualnych potrzeb, wielkości i zasobów organizacji. Jakość i bezpieczeństwo naszych usług potwierdzają liczne akredytowane certyfikaty. Posiadamy bogate doświadczenie w wielu sektorach: medycznym, finansowym, energetycznym, IT, produkcyjnym, administracji publicznej, głównie w Europie.

Unikalne cechy StillSec:

Połączenie wiedzy technicznej i doświadczenia w zakresie zgodności

Własne możliwości monitorowania i obsługi incydentów SOC i CSIRT

StillSec świadczy usługi konsultingowe, które pozwalają organizacjom być odpornymi na zakłócenia biznesowe i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem informacji. Bazując na doświadczeniu zawodowym swoich ekspertów, StillSec pomaga zaprojektować architekturę, opracować, wdrożyć i zapewnić skuteczne utrzymanie i monitorowanie mechanizmów bezpieczeństwa. Obejmuje to zarządzanie ryzykiem, audyt i kontrolę oraz projektowanie mechanizmów bezpieczeństwa.

Wybrane kompetencje naszego zespołu

StillSec tworzony jest przez Zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W naszym Zespole posiadamy osoby mogące pochwalić się m.in. następującymi certyfikatami:

Nasze doświadczenie

Posiadamy doświadczenie w obsłudze klientów z różnych branż takich jak:

Nasze certyfikaty

Chcemy zapewnić by każdy nasz Klient czuł się bezpiecznie pracując z nami. Jakość i bezpieczeństwo naszych usług potwierdzają akredytowane certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania na zgodność z normami ISO 27001 oraz ISO 22301. Jako nieliczni posiadamy certyfikat systemu zarządzania prywatnością potwierdzający, ze nasze usługi zgodne są z normą ISO 27701.

ISO 27001 Stillsec Technology Sp. z o.o.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie: świadczenia usług bezpieczeństwa oraz sprzedaż i wdrażanie produktów bezpieczeństwa. W tym: Cyberbezpieczeństwo, budowa świadomości, audyty i testy oraz outsorcing struktur i funkcji bezpieczeństwa: Security Operation Center(SOC), Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Information Security Officer (ISO), Data Protection Officer (DPO).

Więcej

ISO 27001 StillSec Sp. z o.o. Spółka komandytowa

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie: świadczenia usług bezpieczeństwa oraz sprzedaż i wdrażanie produktów bezpieczeństwa. W tym: Cyberbezpieczeństwo, budowa świadomości, audyty i testy oraz outsorcing struktur i funkcji bezpieczeństwa: Security Operation Center(SOC), Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Information Security Officer (ISO), Data Protection Officer (DPO).

Więcej

ISO 22301 StillSec Sp. z o.o. Spółka komandytowa

System zarządziania ciągłością działania w procesach świadczenia usług bezpieczeństwa oraz sprzedaż i wdrażanie produktów bezpieczeństwa. W tym: Cyberbezpieczeństwo, budowa świadomości, audyty i testy oraz outsorcing struktur i funkcji bezpieczeństwa: Security Operation Center(SOC), Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Information Security Officer (ISO), Data Protection Officer (DPO).

Więcej

ISO 22301 Stillsec Technology Sp. z o.o.

System zarządziania ciągłością działania w procesach świadczenia usług bezpieczeństwa oraz sprzedaż i wdrażanie produktów bezpieczeństwa. W tym: Cyberbezpieczeństwo, budowa świadomości, audyty i testy oraz outsorcing struktur i funkcji bezpieczeństwa: Security Operation Center(SOC), Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Information Security Officer (ISO), Data Protection Officer (DPO).

Więcej

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami!

Nasi eksperci udzielą wszelkich informacji, doradzą i przedstawią szczegóły oferty.